Karma iş gücü ve esnek çalışma

Karma iş gücü ve esnek çalışma

Karma iş gücüne geçiş hazırlık değerlendirmesi raporu ve esnek çalışma
Deloitte Türkiye ve Workflex tarafından hazırlanan rapor, karma iş gücü ve esnek çalışma üzerine önemli veriler sunuyor. Rapor karma iş gücü ve esnek çalışmanın çerçevesini de anlatıyor.
Karma İş Gücü nedir
  • Şirketin bordrosunda olan veya olmayan, • Tam / yarı / kısmi zamanlı,
  • Karbon (insan) veya dijital (teknoloji),
  • Kendi şirketine hizmet veren / bir holdingde veya grup şirketinde çalışıp gruptaki diğer şirketlere hizmet veren,
  • Sürekli / süreli / proje veya parça bazlı çalışanlardan oluşan çalışanları ifade eder.
Esnek Çalışma nedir?
  • Çalışılan mekana dair esnekliği (Yerinde, uzaktan: şehir içi–şehir dışı–ülke dışı, mobil, hibrit vb.),
  • Çalışma zamanına dair esnekliği (günler, süreler, mesai saatleri, dönüşümlü saatleri vb.),
  • Çalışma şekli konusundaki esnekliği (standart görevler, proje – takım – çevik bazlı çalışma vb.),
  • Kariyer yolları alanındaki esnekliği (yöneticilik, teknik uzmanlık, yetenek değişimi/ talent swap, rotasyon, çapraz roller, geçici görevlendirmeler, yurtdışı programlar vb.),
  • Ücretlendirme ve yan haklardaki esnekliği (Ücret – prim, esnek yan haklar) ifade eder.

Araştırmada ortaya çıkan en önemli veri, kurumların %36’sının karma iş gücü modelini uygulamaya başlamış olması.

Bu resim için metin sağlanmadı

Karma iş gücü modelinin en çok uygulandığı fonksiyon, beklenildiği üzere yine Bilgi Teknolojileri (%53) olmuş. Bilgi Teknolojileri’ni İnsan Kaynakları (%38) ve Pazarlama (%36) fonksiyonları izliyor. İK’nın ikinci sırada olması İK’nın da kendi süreçlerinde esnek çalışmaya ve karma iş gücüne yer açtığını gösteriyor. 

Bu resim için metin sağlanmadı

Her 10 katılımcıdan 9’u hem esnek çalışma hem de proje bazlı çalışmalara (%89) açık olduğunu belirtirmiş. Proje bazlı çalışmaların daha da yaygınlaşacağını söyleyebiliriz. Karma iş gücü ve esnek çalışma için kurumların teknolojik altyapısının yeterliliği ise %56 çıkmış. Yani kurumların yarısı buna hazır. Bu da kurumların dijitalleşmeye, teknolojik alt yapıya + Dijital İK’ya daha fazla önem vermesi gerektiğini gösteriyor. 

Bu resim için metin sağlanmadı

Araştırmada kurum kültürünün %50 oranında karma iş gücüne ve esnek çalışmaya hazır olduğu belirtilmiş.Rapor esnek çalışma ve karma iş gücü adın önemli veriler sunmuş. Bu ayrıntılı araştırmaya Workflex sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Dijital İK, İK Teknolojileri, Çalışan Deneyimi, İK & Yönetim

# # # #

Bu yazı 24 Mayıs 2022 tarihinde Cengiz Çatalkaya tarafından yazılmıştır.

Dijital-İK Üyelik
Dijital İK hakkında gelişmeler ve Dijital İK Proje süreçleri için Üye Olun