2- Dijital İK Proje Danışma Kurulu

2- Dijital İK Proje Danışma Kurulu

Proje Koçu – İK Lideri – Agile Kültür

Hızlı Özet:  Dijital İK Proje Danışma Kurulu üyesi kimdir, projedeki amacı nedir, projeye kattığı liderlik ve koçluk desteğini nasıl sağlar? Dijital İK projesi, Agile kültürü nasıl şirkete yayabilir?

Projenin Danışma Kurulu, İK liderlerinden oluşan, haftalık ve/veya aylık toplantılarla projeye danışmanlık yapan kuruldur. Toplantı süreleri, proje süreci ile birlikte ilerler ve Proje Danışma Kurulunun toplantılarına, Proje Sponsoru, Proje Yönetim Müdürü(PMO), Product Owner(PO), Yazılım firması Lideri, Bilgi Teknolojileri (BT) Lideri de katılır. BT tarafında yazılımın veri güvenliği süreçleri, depolanma, server ve entegrasyon konusundaki yönetimi için BT Liderinin de Dijital İK Danışma Kurulunda olması gerekir.

Proje Danışma Kurulu üyesi, Dijital İK projesinin şirketi için en yararlı şekilde sürmesi için, Proje Sponsoruna yönetim ve vizyon desteği sağlar. Grup şirketi / holding şirketlerinde projede kalabalık bir danışma kurulu bulunur ve C-level İK ve BT liderleri ve İK Müdürleri bu görevi yürütür. Daha küçük şirketlerde Danışma Kurulunda konu ile ilgili deneyimli İK Danışmanları Danışma Kurulu görevini yürütebilir.

Sıfırdan yazılan Dijital İK yazılım Projeleri yapıları gereği Agile Proje yönetim modeli ile yürütülmektedir. Agile proje yönetiminde her parça ayrı ayrı test edilip yazılıma entegre edildiği için kullanıcı geri bildirimleri de hemen başlar.

Danışma Kurulunun, koçluk yaklaşımı projenin Agile/çevik yapısında, zorlu operasyonel/test/geribildirim süreçlerinde önemli bir motivasyon ve destek kaynağıdır. Ayrıca proje sürecinin içindeki C-Level İK Liderleri agile yazılım süreci ile birlikte kendi İK yaklaşımlarını da Agile’a göre şekillendirip, İK süreçlerinin çeviğe evrilme sürecini başlatabilirler.

Özellikle Holding şirketleri ve grup şirketlerinde, Proje Danışma kurulu üyesi projenin İK operasyon kısmını koordine eden şirketlerdeki Proje Sorumlusuna en yakın kişidir, o yüzden projenin kendi şirketlerindeki/sektöründeki başarısı üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. Kendi şirketlerindeki Proje Sorumlusu ile tüm proje boyunca yakın iletişim içinde olup sürecin operasyonel tarafını da takip ederek, gerektiğinde Proje Sorumlularına liderlikleri ile projede şirket içinde tıkanan konularda yönetim desteği sağlar.

Projenin Koçu danışma kuruludur. Proje ekiplerinin aşamadığı konularda onlara Koçluk ve Liderlik desteği verirler. 

Danışma kurulu üyelerinin projedeki başka bir görevi de Projenin stratejik süreçlerinde, projeye yön vermeleridir. Bu yüzden, Dijitalleşme, Entegrasyon, Dijital İK Süreçleri konularında bilgili olmaları önem taşır.  Bu konudaki bilgileri ve vizyonları Dijital İK Projesini başarıya taşıyan unsurlardan biridir.

Dijital İK Projesi sadece bir yazılım projesi değildir. Dijital İK projesi aynı zamanda bir İK Kültürü değişim projesidir.

Projeye kadar var olan çok sayıda ik yönetmeliği, prosedürü, uygulaması da Dijital İK yazılımı ile birlikte parça parça değişir. Proje sonunda hem İK’nın hem şirket yönetiminin hem de çalışanların gerçek zamanlı dataya/veriye veriye ulaşması hızlanır, çok sayıda yavaşlatıcı ve hantal prosedür ortadan kalkar, bu da İK süreçlerini daha Agile hale evrilmesini sağlayarak şirket İK kültürünün değişmeye başlamasını ve çevikleşmesini sağlar.

Dijital İK projesinde, Agile kültür konusunda, şirket için çok önemli bir püf noktası bulunmaktadır!

Özellikle son dönemde büyük şirketler İK ve şirket süreçlerini Agile kültüre göre değiştirmeye çalışmaktadır. Ortada Agile’ın uygulanabileceği bir yazılım projesi olmadan bu değişimi sağlamak çok zordur. Ne kadar Agile ile ilgili eğitim alırlarsa alsınlar Agile’ı pratiğe dökemedikten sonra şirketlerin süreçlerinde Agile’e geçmeleri pek de mümkün değildir. Agile süreç gerçekten de bir veya birkaç proje ile yaşanmadan anlaşılabilecek bir süreç değildir. O yüzden bir Dijital yazılım hazırlama süreci Agile kültürü şirkete yaymayı daha kolaylaştıracaktır.

Yazılım hazırlama ve proje ekibinde olma süreci, İK’yı, şirketi ve projede görev yapan herkesi Agile kültür ile tanıştırıp, süreçleri çevikleştirme potansiyeli taşır. Çok değerli olan bu deneyim, Agile’ın İK ile başlamasına ve Agile şirket kültürünün ortaya çıkmasına yardım edebilir.

Bu yazı “Dijital İK Projesi Kimlerden oluşur?” yazı dizisinin 2. bölümüdür. Diğer bölümler için Dijital İK Projesi Kimlerden Oluşur yazı dizisini okuyabilirsiniz.

Dijital İK

# # #

Bu yazı 11 Eylül 2020 tarihinde Cengiz Çatalkaya tarafından yazılmıştır.

Dijital-İK Üyelik
Dijital İK hakkında gelişmeler ve Dijital İK Proje süreçleri için Üye Olun