Danışmanlık

Dijital İK konusunda Kurum İçi/Kurum Dışı / Remote Destek verdiğim konular

Danışmanlık Konularım

Dijital İK Proje Danışmanlığı

Dijital İK yazılımının İnsan Kaynakları Yönetim Sistemine uygun olarak,  çalışan, yönetici ve İK tarafından kullanılabilir hale getirilmesi. Yazılım ekibi, şirket İK ekibi, şirket BT ekibi ile sürecin canlıya alınma aşamasına kadar tüm aşamalar için danışmanlık

Dijital İK Yazılım Geliştirme

İK yazılım şirketlerinin İK yazılımı geliştirme süreçlerinde danışmanlık. Danışmanlık sunduğum projeler : İşe alım ve onboarding modülü, Eğitim Yönetim Sistemi modülü, Performans Yönetim Sistemi modülü, İç İletişim Modülü, Organizasyon modülü, İK Analtiği modülü, Dijital özlük modülü

Dijital İK Entegrasyonu

Dijital İK Entegrasyonunda amaç tüm İK yazılımların birbiriyle entegrasyonunun sağlanıp, İK ve Çalışan tarafından sisteme girilen verilerin tüm İK ve şirket yazılımlarına aktarılmasıdır. Dijital İK ve İK yazılımları( Bordro, Özlük, ERP, Pdks,PYS ) iki yönlü iletişim sağlar.

Dijital İK Süreç/Onay Yazılımları

Dijital İK, onay süreçlerini kolaylaştırmak, hızlı ve izlenebilir olmasını sağlamak üzere, işe alımdan, organizasyon değişikliğine, izin yönetinden işten çıkış işlemlerine kadar tüm işlemlerin Dijital İK üzerinden bu süreç/onay yazılımları ile yapabilir.

Dijital İK Mobil App Süreçleri

Dijital İK yazılımlarının çalışan ve yöneticiler tarafından en çok kullanılan arayüzü mobil uygulamalardır. Dijital İK yazılımının mobil arayüz ve raporlama ekranlarının yazılım firması tarafından tasarlanması aşaması kullanıcı deneyimi açısından önemlidir.

Dijital İK Modül Geliştirme

Dijital İK’da kullanılacak farklı İK Modüllerinin geliştirilmesi ve bunların ana Dijital İK ana modülleri ile entegrasyonlarının sağlanması. Özlük Modülü, İzin Modülü, Seçme Yerleştirme modülü, Organizasyon Modülü, Ücret modülü, Yan Haklar Modülü, Yetenek Yönetimi Modülü, Öğrenme ve Gelişim Modülü, İdari İşler Modülü, İç İletişim Modülü

Dijital İK Çalışan Self-Servis Uygulamaları

Çalışanlar tarafından kullanılan bu modül, çalışanların Dijital İK’ya veri yüklemesini kolaylaştırıp, kendi bilgilerine ulaşabildiği, talep/onay girebildiği ve süreci takip edebildiği modüllerdir.

Dijital İK Kavramsal Tasarım

Yazılım ortaya çıkarılmadan önce İK’nın isteklerine, yönetmelik, kanun ve kurum kültürüne göre İK proje ekibi tarafından Dijital İK süreçlerinin kavramsal tasarım dokumanı hazırlanır, onaylanıp yazılım ekibi ile paylaşılır.

Dijital İK Test&Devreye Alma Süreçleri

Dijital İK yazılımı ile ilgili Test ekibi oluşturulması, test senaryoları ve test planının hazırlanması, birim kullanıcı testlerinin yapılması. Kullanıcı Kabul testleri, entegrasyon ve yük testlerinin yapılması ve canlıya geçiş öncesi veri aktarımı, test bulgu ve sonuçlarına göre kullanıcı tanımları ve yetki güvenlik testlerinin yapılması ve canlıya geçiş adımlarının tamamlanması

Dijital İK Yönetim Dashboard / Raporlar

Şirket Yönetimi ve İK açısından Dijital İK’nın en önemli çıktısı Dasboard/Raporlar ekranıdır. Özellike gerçek zamanlı veriye ulaşmak için önem taşımaktadır. İK ve Yönetim tarafından kullanılır. Yönetici modülleri, yöneticilerin takımlarının bilgilerine ve taleplerine gerçek zamanlı ulaşmasını sağlar.